Ordensregler

Regler for orden og oppførsel på Ruseløkka skole

Her på Ruseløkka vil vi ha et godt læringsmiljø!

Dette betyr at vi ikke aksepterer krenkende atferd og at vi jobber for å fremme god psykisk helse!

TID

 • Jeg kommer tidsnok!
 • Jeg møter opp i alle timer
 • Jeg banker på og venter hvis jeg kommer for sent

RUTINER

 • Jeg stiller forberedt til timene og har med nødvendig utstyr
 • Jeg overholder frister og gjør arbeid til rett tid

RO

 • Jeg går rolig inn i rommet
 • Jeg gir meg selv og andre arbeidsro
 • Jeg skiller mellom innestemme og utestemme

ORDEN & STRUKTUR

 • Jeg tar ansvar for å holde det ryddig i klasserommet og ellers på skolen
 • Jeg bruker søppelbøttene!
 • Jeg tar vare på tingene rundt meg, både egne, andres og skolens

SNAKKEKULTUR

 • Jeg venter på tur
 • Jeg lytter, deltar og viser engasjement

SAMVÆR OG SAMARBEID

 • Jeg er hyggelig
 • Jeg er hjelpsom
 • Jeg samarbeider
 • Jeg tar ansvar og bidrar i timene
 • Jeg viser respekt for andre
 • Vi hilser på hverandre
 • Vi viser forståelse for at vi er forskjellige
 • Vi ser hverandre og sørger for at alle får være med i fellesskapet

SPRÅK

 • Vi snakker høflig til hverandre, både voksne og barn
 • Vi banner ikke på skolen
 • Jeg tenker nøye gjennom hva jeg skriver og viser på internett/mobil

DIVERSE

 • Mobil og musikkutstyr skal være avslått og ute av syne i undervisningstiden
 • Brus og godteri skal ikke nytes i skoletiden. Unntak: etter avtale med lærer. Det er tillatt å drikke vann i timene.
 • Jeg følger alltid reglementet for prøver og eksamen. Skolen ser svært strengt på fusk, avskrift og kopiering fra nettet eller forsøk på fusk.
 • Jeg har ikke med og bruker ikke farlige gjenstander på skolen
 • Vi unngår plagg som helt eller delvis skjuler ansiktet. Lue, hette og caps er ikke tillatt å ha på i timene.

 

På Ruseløkka skole sier vi NEI til mobbing, vold og rasisme i alle former.

Elever oppfordres til å si fra til en voksen hvis de ser eller opplever dette.

Å utøve eller true med fysisk vold er forbudt. Å ha med/bruke tobakk eller andre rusmidler er forbudt. Skolen reagerer svært strengt på brudd på disse bestemmelsene.

 

Konsekvenser for brudd på ordensreglene kan være:

Samtaler med lærer og/eller ledelsen.

Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte (muntlig og/eller skriftlig).

Eleven gjør opp for seg i form av rydding/vasking/reparering osv. Ved hærverk er elev og/eller foresatte erstatningspliktige.

Eleven kan bli pålagt å være tilstede i forbindelse med samtale med lærer/ledelse eller utføring av pålagte oppgaver før/etter skoletid. Foresatte informeres i slike tilfeller.

Mobiler og musikkutstyr kan inndras av lærer for resten av timen og leveres tilbake etter timens slutt. Ved gjentatt misbruk av telefonen i undervisningen, kan telefonen inndras for resten av dagen og hentes på kontoret av eleven. Brus og godteri inndras.

Bortvisning fra skolen inntil 3 dager for ungdomstrinnet og inntil en dag på barnetrinnet.

Nedsatt karakter i orden og oppførsel for ungdomstrinnet.

Anmeldelse av straffbare forhold

 

Osloskolenssentrale ordensreglement