Ordensregler

Reglement for orden og oppførsel skal bidra til at elevene i Osloskolen har et trygt og godt skolemiljø, som skaper trivsel, inkludering og gir et godt grunnlag for læring. Reglementet gjelder fra 1. august 2018.

Osloskolens sentrale ordensreglement

Ruseløkka skole vil utarbeide nytt lokalt ordensreglement høsten 2018.