Hovedseksjon

Vil du være vikar på Ruseløkka skole

Ønsker du å jobbe som vikar på Ruseløkka skole?
Ruseløkka skole er en 1-10 skole med sentral beliggenhet i Vika  Oslo sentrum, med kort vei til Nathionalteateret stasjon. Vi flyttet inn i nuy skole i august, et bygg med med spennende muligheter for elever og lærere.
Vi har behov for vikarer for lærere og assistenter på skole og AKS. Som vikar velger du selv hvilke oppdrag og når det skulle passe, selv om fleksibilitet kan være en fordel. Noen ganger tar vi kontakt sammen morgen kl. 07.00 og andre dager vet vi om oppdraget lengre tid i forveien. Personlig egnethet er en viktig faktor.
Ruseløkka skole ser etter de som:
• Har et positivt elevsyn, og har evne til å skape gode relasjoner
• Er en tydelig, varm og trygg voksen person
• Tar i bruk varierte arbeidsmetoder og motiverer barna
• Er systematisk og strukturert
• Er positiv, fleksibel og samarbeidsvillig
Behovet for vikarer varierer veldig gjennom skoleåret og fra år til år. Det avhenger av hvor mange tilgjengelige vikarer vi har sett opp mot hvor høyt fraværet er blant de ansatte. Fordi mange vikarer er studenter eller tar seg et år eller to med jobb før de begynner på studier så er behovet for nye vikarer alltid størst ved oppstart i august. Det oppstår også behov for nye vikarer utover i skoleåret, enten fordi fraværet øker eller vikarer faller fra f.eks. fordi de har fått fast jobb et annet sted.
For å kunne bli vurdert son ny vikar hos oss må dere sende CV, søknad, vitnemål og oversikt over tidligere arbeidserfaring på epost til skolens postmottak.

E-post:
postmottak.ruselokka@osloskolen.no 
Merk e-post med "Søknad som tilkallingsvikar"