Skolens historie

Bilde av Ruseløkka skole 1890

Ruseløkka skole stod klar i 1871, bygd etter arkitekt Henrik Thrap-Meyer tegninger. Bygningen var opprinnelig i to etasjer, men den har seinere blitt påbygd. I 1891 ble tredje etasje og overlærerboligen oppført, og i 1938 kom fjerde etasje og to nye fløyer.

Under andre verdenskrig ble skolen rekvirert av den tyske okkupasjonsmakta og brukt som kaserne, under navnet Kaserne Ostpreussen. Under skolen ble det bygd bunkere, som ble brukt av den tyske etterretningstjenesten. Etter krigen overtok Forsvarets Overkommando og E-tjenesten Ruseløkkabunkeren.  Ruseløkka-bunkeren har også hatt en spesielt viktig rolle gjennom en lang periode i nyere tids historie. Bunkeranlegget har gjennom etterkrigstiden vært benyttet av Forsvarets overkommando/E-tjenesten. Herfra ble det drevet etterretning og telefonovervåkning i Norge like frem til 1989 – bl.a. beskrevet i Lund-kommisjonens rapport. HV-02 har siden anvendt bunkeren som lager og møterom. Bunkeren er nå stengt.

Ruseløkka skole er i dag (2017) en kombinert barne- og ungdomsskole med 550 elever og ca. 85 ansatte.