Strategisk plan 2019

Strategisk plan for 2019 har fokus på følgende områder:

Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet

Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet.

Flere elever skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.

Elever skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.

Osloskolen skal rekruttere og beholde et høyt kvalifisert personalet.

Osloskolen skal ha digitale løsninger som er effektive og virker læringsfremmende.

 

Planen i sin helhet finner dere under "Strategisk plan"