Hovedseksjon

Strategisk plan 2022

Ruseløkka skole - Eleven i sentrum- raus-modig-medskapende.

Skolens strategiske målområder: 

Alle skal ha grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet/
Elevenes evne til å skape, gå i dybden, tenke kritisk, utforskende, etisk og bærekraftig på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet
Flere elever skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.
Elever skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.