Hovedseksjon

Strategisk plan 2023

                            Ruseløkka skole - Eleven i sentrum

                                Raus - Modig - Medskapende.

Skolens strategiske målområder: 
- Alle skal ha grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet
- Elevenes evne til å skape, gå i dybden, tenke kritisk, utforskende, etisk og bærekraftig på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet
- Flere elever skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.
- Elever skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.

Kortversjon av strategisk plan finner dere her!