Strategisk plan

Strategisk plan for 2017  har fokus på følgende områder:

Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet

Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet

Planen i sin helhet finner dere under "Strategisk plan"