Hovedseksjon

Kunstprosjekt på nye Ruseløkka skole

Arbeidet ble ledet av kunstetaten i Oslo og verkene er eid av Oslo kommunes kunstsamling. Et kunstutvalg, ledet av Reidun Bull- Hansen jobbet frem ambisjoner og ideer for prosessen, men ansatte og elever har vært involvert i plassering og kunstutrykk. Verkene består av 10 store malerier som er malt direkte på betongen i trappeløpene. Hvert bilde har en forbindelse med hverandre samtidig som de er selvstendige.

Kunstprosjektene defineres som to adskilte kunstprosjekter, men omtales under ett fordi forutsetningene er (tilnærmet) identiske. Kunstutvalget ønsker forskjellig kunstnerisk uttrykk i de to trapperommene, men det er likevel et mål at de kler hverandre og går opp i en harmonisk og interessant helhet.

Ruseløkka skole er et multifunksjonelt brukshus med store krav til praktiske løsninger og fleksibilitet. Kunstutvalget ønsker å lokalisere kunsten slik at den kan spille seg ut og prege stedet uten å komme i konflikt med funksjonelle behov i bygget. Og slik at det er mulig å definere realistiske ”vernesoner” for verkene.

Trapperommene er hovedferdselsårer og sentralt plassert i bygget med direkte forbindelse med kommunikasjonsarealer/ korridorer på to sider. De er tilgodesett med rause dimensjoner med doble trappeløp, mye luft og gode flater. I hver trapp er det 10 fondvegger som avsettes til kunst. Disse veggene henger fint sammen i et naturlig forløp og har et sjenerøst format og gode proporsjoner. Dette er et godt utgangspunkt for å skape et monumentalt gjennomgående verk i hver av de to trapperommene som daglig vil kunne oppleves av elevene.

Trappeløp A "Farbe Bekennen" 2021

Kunstner Peder K. Bugge f. 1971

Silikatmaling på betong

Peder Bugge er en erfaren, norsk Berlinbasert billedkunstner med maleri som sitt hovedmedium. Han er en aktiv utstiller og har også erfaring med kunstprosjekter i offentlig rom. Gjennom en årrekke har han utforsket og perfeksjonert et abstrakt malerisk uttrykk – i til dels store formater – der enkle geometriske former og klare farger danner rom og vitale fargeklanger. Dette er et uttrykk som skal spille fint sammen med den arkitektoniske oppbyggingen av et trapperom. Det gir en ekstra dimensjon til opplevelsen av de romlige kvalitetene i bildene at man på en naturlig måte beveger seg i forhold til hvert enkelt verk. Peder Bugges malerier har et sterkt innbyrdes slektskap, men er samtidig tydelig individuelle verk

Trappeløp B "Of all the placec I`ve been and hav yet to go" 2021

Kunstner Apichaya Wantiang født 1987

Silikatmaling på betong

Apichaya Wanthiang er en ung, men allerede kjent billedkunstner. Hun er født i Bankok i Thailand, utdannet i Norge, og bor og arbeider i Oslo. Hun er en aktiv utstiller og har også noe erfaring fra kunstprosjekt i offentlig rom. Hennes hovedmedium er maleri, og Wanthiang har en uttalt interesse for å forholde seg aktivt til arkitektur. Det kunstneriske uttrykket i maleriene er tydelig preget av hennes asiatiske bakgrunn. Maleriene er detaljrike og fortellende – gjerne med romdannende figurative elementer, og byr på et rikt tolkningsrom. Wanthiang viser en frodig og nyansert fargebruk. Den fysiske utførelsen av bildene kommer tydelig til uttrykk i billedflaten og gir en sterk tilstedeværelse i rommet.

Se  Se filmer med presentasjon av kunstnerne Apichaya Wantiang og Peder Bugge.

 

Piya film: https://vimeo.com/562691241

 

Peders film: https://vimeo.com/562693054

 

Piyas samtale: https://vimeo.com/562709269

 

Peders samtale: https://vimeo.com/562746828

 

 

Passord alle: LoggInnRuseløkka2021