Fag- og halvårsplaner for AKS

Barn hopper paradis.

Målområder:

  •  Natur, miljø og bærekraftig utvikling
  •  Kunst, kultur og kreativitet
  •  Fysisk aktivitet
  •  Mat og helse