Nudden

Nudden (2., 3.+ 4.trinn): Telefon: 90 24 38 75

Baseleder : Vilde  Epost:  viraa008@osloskolen.no   

Barneveileder: Anna Roza

Barneveileder: Abdirahman

Barneveileder: Even

Barneveilder: Bjørn

Barneveileder: Mona

Barneveileder: Luljeta (morgenåpning)

 

DAGSRYTMEN PÅ AKS

7.30-8.00:                MORGENÅPNING PÅ BIBLIOTEKET PÅ RUSELØKKA/CORT ADELER

08.00:                       BARNA SOM HAR KOMMET PÅ MORGENÅPNING FØR KL. 8.00, REISER MED DEN FØRSTE                                     BUSSEN KL.8.00

8.00-8.30:                MORGENÅPNING FORTSETTER PÅ BIBLIOTEKET

8.30:                         SISTE BUSS GÅR FRA RUSELØKKA OPP TIL VOLLEBEKK

14.15:                       BARNA KOMMER PÅ AKTIVITETSSKOLEN

14.15-14.45:           MATSERVERING

14.15:                       ORGANISERTE AKTIVITETER PÅ AKS-ROMMET

14.15:                       FRILEK INNE/UTE

15.15:                       BARN SOM SKAL PÅ FØRSTE BUSS GJØR SEG KLAR

15.30:                       BUSS

15.45:                       BARN SOM SKAL PÅ SISTE BUSS GJØR SEG KLAR

16.00:                       BUSS

16.20:                       VI ANKOMMER RUSELØKKA, OG ER I BIBLIOTEKET

16.45:                       AKTIVITETSSKOLEN STENGT