Utleie av skolens lokaler

Nye Ruseløkka skole åpner til skolestart i august 2021. Vi er sentralt plassert i Vika i Oslo sentrum og har flere lokaler til utlån / utleie:
- Allrom til møter og kulturarrangement ( plass til 200 personer )
- To gymsaler ( hver på 215 kvm )
- Dansesal ( ca 215 kvm )
- Musikkrom ( plass til ca. 30 personer )
- Auditorium ( plass til 60 personer )
- Klasserom og spesialrom som skolekjøkken, tekologi og desgn - rom og naturfagsrom

Utlån/utleie av skolens lokaler er fra kl. 17.00 til kl. 21.00 mandag til torsdag, og settes som hele klokketimer. En tilsynsvakt er alltid til stede disse dagene. Det er ikke utleie i skolens ferie og fridager eller når skolen har egne arrangementer i lokalene.
Med begrepet utleie skal forstås leie av lokaler til selvkost eller markedsleie. Med begrepet utlån skal forstås disponering av lokaler uten vederlag. Frivillige organisasjoner for ungdom og barn under 25 år har rett til gratis lån av skolelokaler.

Disse typene frivillige organisasjoner med lokal forankring i Oslo kan låne skolelokaler gratis:

  • Frivillig organisasjon som tilbyr aktiviteter til elevene ved den aktuelle skolen.
  • Lokal eller byomfattende organisasjon som tilbyr aktiviteter for barn og unge under 25 år.
  • Idrettslag som tilbyr aktiviteter i gymsal for barn og unge under 25 år eller trening for psykisk utviklingshemmede uansett alder.
  • Opplysningsorganisasjon som oppfyller kravene i voksenopplæringsloven.

Frivillige organisasjoner som tilbyr andre aktiviteter enn det som er beskrevet ovenfor kan låne skolelokaler mot dekning av driftskostnader.

Skolen låner ut lokalene mot dekning av driftskostnader. Dette betyr at du dekker deler av skolens utgifter til tilsyn, renhold og drift. Se prislisten for hva du må betale (PDF)

NB! - Ordinære søknadsfrister er 1. juni for høstsemesteret og 1. november for vårsemesteret

Kontakt oss

Vennligst fyll ut søknadsskjema og send til:
postmottak@ude.oslo.kommune.no 
Merk e-posten med skolens navn

Kontaktpersoner:
Peder Myhr ( kontorfullmektig )
peder.myhr@osloskolen.no 
Odin Aarvold ( Driftsleder )
odin.aarvold@osloskolen.no 

Mer informasjon finner du på Oslo kommunes nettsider