Hovedseksjon

Utlån og leie av skolens lokaler

Ruseløkka skole låner ut lokaler til frivillige organisasjoner med tilbud til barn og unge under 25 år og andre aktører. Det er søknadsfrist 1. juni eller 1. november for semesterlån. Skolen låner / leier også ut lokaler til enkeltstående arrangement gjennom hele skoleåret. Vi er sentralt plassert i Vika i Oslo sentrum og har flere lokaler til utlån / utleie:
- Allrom til møter og kulturarrangement ( plass til 200 personer )
- To gymsaler ( hver på 215 kvm )
- Musikkrom ( plass til ca. 30 personer )
- Auditorium ( plass til 60 personer )
- Klasserom og spesialrom som skolekjøkken, tekologi og desgn - rom og naturfagsrom.
Utlån/utleie av skolens lokaler er fra kl. 17.00 til kl. 21.00 mandag til torsdag, og settes som hele klokketimer. En tilsynsvakt er alltid til stede disse dagene. Det er ikke utleie i skolens ferie og fridager eller når skolen har egne arrangementer i lokalene.

Søknadsfrist 1. juni og 1. november
Semesterlån må søkes om i avsatte søknadsperioder. Søknadsperioden for lån som skal gjelde hele skoleåret eller bare høstsemesteret er 1. mai til 1. juni. Søknadsperioden for lån som gjelder bare vårsemesteret er 1. november til 30. november. Svar på søknader om semesterlån kan forventes tre uker etter søknadsfristene.

For å søke om utlån og utleie, trykk på linken til bookingløsningen: (åpner 1. mai )
https://booking.oslo.kommune.no/sted/282576e3-4685-4026-a057-13aa88358cba 
Skolen låner ut restkapasitet fortløpende gjennom hele skoleåret. Muligheten for å søke om lån av slik restkapasitet er stengt i søknadsperiodene for semesterlån.

Med begrepet utleie skal forstås leie av lokaler til selvkost eller markedsleie. Med begrepet utlån skal forstås disponering av lokaler uten vederlag. Frivillige organisasjoner for ungdom og barn under 25 år har rett til gratis lån av skolelokaler.

Disse typene frivillige organisasjoner med lokal forankring i Oslo kan låne skolelokaler gratis:

  • Frivillig organisasjon som tilbyr aktiviteter til elevene ved den aktuelle skolen.
  • Lokal eller byomfattende organisasjon som tilbyr aktiviteter for barn og unge under 25 år.
  • Idrettslag som tilbyr aktiviteter i gymsal for barn og unge under 25 år eller trening for psykisk utviklingshemmede uansett alder.
  • Opplysningsorganisasjon som oppfyller kravene i voksenopplæringsloven.

Frivillige organisasjoner som tilbyr andre aktiviteter enn det som er beskrevet ovenfor kan låne skolelokaler mot dekning av driftskostnader, altså til selvkost.  Dette betyr at du dekker deler av skolens utgifter til tilsyn, renhold og drift. Se prislisten for hva du må betale: 

Utlån til selvkost: 

 

Rom inntil 100 kvm 

kr 43 per time 

Spesialutstyrte arealer/rom fra 100-400 kvm:  

kr 162 per time. 

 Rom over 400 kvm/hele skolen:  

kr 480 per time. 

Priser for etableringskostnader ved avtaleforhold for deler eller hele semester 

Kr 970 per avtale 

Priser for etableringskostnader ved avtaleforhold for engangsutleie kveld eller helg 

Kr 493 per avtale 

Pris for tilsynsvakt:  

Kr 260 per time inkludert sosiale kostnader. 

Pris for ekstra renhold: 

Kr 310 per time inkludert sosiale kostnader. 

Alle andre leietakere må betale markesdpris. Pris fås ved henvendelse til skolen. 

Kontaktpersoner:
Ruseløkka skoles kontor v/
mariann.brynlund@osloskolen.no 

Mer informasjon finner du på Oslo kommunes nettsider