Lærerik bruk av læringsteknologi

Ruseløkka skole har som et av skolens satsingsområder "Lærerik bruk av læringsteknologi." Vi har innført lærinsbrett ( iPad) 1:1 på barnetrinnet vårt og på ungdomstrinnet har alle elevene egen PC. Dessuten er vi med i Utdanningsetatens langsiktige satsing på bruk av læringsteknologi.

Skolen har utarbeidet en handlingsplan for bruk av ny teknologi i undervisningen. 

Visjon:​
Digital skolehverdag – bedre læring, mer forberedt for framtidens kompetanser 


Hovedmål:​

  • Å øke elevenes faglige og personlige utbytte av undervisningen og tilby en undervisningshverdag med relevans til samfunnet utenfor skolen og fremtidens kompetansebehov .​
  • Å tilføre lærerne økt kunnskap om en digital skolehverdag med fokus på å utnytte teknologien for å gi mer tilpasset opplæring, spesialundervisning og språkundervisning for minoritetsspråklige elever. ​
  • Å øke motivasjonen og øke graden av tilpasset undervisning.