Blokkfløytistene Ruseløkka

Blokkfløytistene Ruseløkka er et tilbud til barn og unge på Ruseløkka skole i samarbeid med Blokkfløytistene Uranienborg. Musiseringen foregår i enetimer og grupper på Vollebekk skole og Ruseløkka skole i Cort Adelersgate på tirsdager etter skoletid.

Blokkfløytistene deltar på konserter og tilstelninger på skolen og i andre sammenhenger. Blokkfløytistene har tilknytning til Oslo kulturskole. 

Leder er: Svein Skotte, tlf. 92668948

Epost: s.e.skotte@vikenfiber.no 

Mer info på finner dere også på:

Blokkfløytistenes nettsider

https://www.facebook.com/Blokkfløytistene-Uranienborg-399074476853550/timeline/