Hovedseksjon

Blokkfløytistene Ruseløkka

Blokkfløytistene Ruseløkka er et tilbud til barn og unge på Ruseløkka skole i samarbeid med Blokkfløytistene Uranienborg. Musiseringen foregår i enetimer og grupper på Ruseløkka skole  på tirsdager og torsdager etter skoletid.

Blokkfløytistene deltar på konserter og tilstelninger på skolen og i andre sammenhenger. Blokkfløytistene har tilknytning til Oslo kulturskole. 

Leder er: Svein Skotte, tlf. 92668948
E-post: s.e.skotte@vikenfiber.no 

Mer info på finner dere også på: Blokkfløytistenes nettsider og Facebook