Hovedseksjon

LilleNudden ( 1. og 2. trinn )

Lillenudden (1. trinn): Telefon: 90 23 76 14
Baseleder: Julie Helene Kjønås    Epost: jukja005@osloskolen.no 

Mona                    barneveileder
Bjørn                     barneveileder
Even                      barneveileder
Sukanthi              barneveileder
Bilal                      barneveileder
Mourad               barneveileder

DAGSRYTMEN PÅ AKS:

07.30 - 08.30: Morgenåpning på AKS - rommet 3. etasje
08.30: Skolestart
1345: AKS åpner i klasserommene til 1. og 2. trinn
1630: AKS stenger