LilleNudden

Lillenudden (1. trinn): Telefon: 90 23 76 14

Baseleder: Julie    Epost: jukja005@osloskolen.no 

Barneveileder: Sukanthi

Barneveileder: Marthe (morgenåpning)

barneveileder: Amund

 

DAGSRYTMEN PÅ AKS

7.30-8.00:                MORGENÅPNING PÅ BIBLIOTEKET PÅ RUSELØKKA/CORT ADELER

08.00:                       BARNA SOM HAR KOMMET PÅ MORGENÅPNING FØR  KL. 8.00, REISER MED DEN      FØRSTE BUSSEN KL.8.00

 

8.00-8.30:                MORGENÅPNING FORTSETTER PÅ BIBLIOTEKET

8.30:                         SISTE BUSS GÅR FRA RUSELØKKA OPP TIL VOLLEBEKK

14.15:                       BARNA KOMMER PÅ AKTIVITETSSKOLEN

14.15-14.45:           MATSERVERING

14.15:                       ORGANISERTE AKTIVITETER PÅ AKS-ROMMET

14.15:                       FRILEK INNE/UTE

15.15:                       BARN SOM SKAL PÅ FØRSTE BUSS GJØR SEG KLAR

15.30:                       BUSS

15.45:                       BARN SOM SKAL PÅ SISTE BUSS GJØR SEG KLAR

16.00:                       BUSS

16.20:                       VI ANKOMMER RUSELØKKA, OG ER I BIBLIOTEKET

16.45:                       AKTIVITETSSKOLEN STENGT