Statlig kartlegging 1. - 3. trinn våren 2017

I perioden 13. mars til 7. april gjennomføres statlige kartleggingsprøver på Ruseløkka skole. Kartleggingsprøvene i lesning, regning og engelsk skal brukes av skolen og lærerne til å finne de elevene som trenger ekstra hjelp.

Hva slags oppgaver får elevene?

Eksempler: 

  • Regning: telle, sortere tall etter størrelse, fullføre tallrekker og regne med pluss og minus

  • Lesing: skrive bokstaver, lese ord og lese setninger

  • Engelsk: gjenkjenne og forstå kjente og dagligdagse ord og uttrykk, muntlig eller skriftlig

Mer informasjon om kartliggingsprøvene på Utdanningsdirektoratets nettsider: www.udir.no

Drawing of a city