Trivselsundersøkelsen 2020

Info om relokalisering av Ruseløkka skole

De neste fire skoleårene skal Ruseløkkaelevene gå på Vollebekk skole ( 1.–7. trinn) og Gamle Christiania tekniske skole i Cort Adelersgt 30. ( 8.–10. trinn )  grunnet rivning og gjenoppbygging av Ruseløkka skole. Planen er at skolen er klar til skolestart 2021.

Elevene som skal gå på Vollebekk skole får tilbud om buss til og fra skolen, eller Ruterkort til bruk på T - bane eller buss. Mer info finner dere under nedtrekksmenyen "Om skolen".

Postadresse

Postadresse og epostadresse for søknader som permisjon fra undervisning:

Postadresse:
Oslo kommune, Utdanningsetaten, Ruseløkka skole, Postboks 6127 Etterstad,  0602 Oslo

E-post: 
postmottak@ude.oslo.kommune.no

Merk e-posten eller konvolutten med Ruseløkka skole