Info om relokalisering av Ruseløkka skole

De neste tre skoleårene skal Ruseløkkaelevene gå på Vollebekk skole ( 1. - 7. trinn) og Gamle Christiania tekniske skole i Cort Adelersgt 30. ( 8. - 10. trinn )  grunnet rivning og gjenoppbygging av Ruseløkka skole.

Elevene som skla gå på Vollebekk skole får tilbud om buss til og fra skolen, eller Ruterkort til bruk på T - bane eller buss. Mer info finner dere under nedtrekksmenyen "Om skolen".

Ny postadresse

Vi minner om ny postadresse og epostadresse for søknader som permisjon fra undervisning:

Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten, Ruseløkka skole, Postboks 6127 Etterstad,  0602 Oslo

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Merk e-posten eller konvolutten med skolens navn