Trivselsundersøkelsen 2021

Nye Ruseløkka skole

Skolebygningen på nye Ruseløkka skole er snart klare til oppstart i august. Kunstnere er ferdig med kunstverkene og mesteparten av møbler og utstyr er på plass. Administrasjonen har allerede flyttet inn og forbereder skolestart. Øvre skolegård begynner også å nærme seg ferdigstillelse, siste rest blir ferdig i løpet av juli. Arbeidet med nedre skolegård går som planlagt, og skal stå ferdig i løpet av sommeren.
Aktivitetsskolen starter opp 2.august, og skolen vil være klar til imot lærere og elevene til skolestart 16.august.