Nye Ruseløkka skole

Skolebygningen på nye Ruseløkka skole er nå nesten ferdig. Kunstnere jobber med
motiver på veggene, og i midten av april begynner vi å møblere skolen. Øvre skolegård
begynner også å nærme seg ferdigstillelse, vi venter bare på varmere vær for å legge
fallunderlag under lekeapparatene. Arbeidet med nedre skolegård går som planlagt, og
skal stå ferdig til sommeren.
Foreløpig fremdriftsplan tilsier at skolebygget er klart i mai, og at ledelsen får tilgang
til bygget slik at de kan klargjøre skolen i juni måned. På grunn av arbeidene med
uteområdet mot Løkkeveien hindrer frie rømningsveier, vil vi ikke kunne få
brukstillatelse til skolen før dette er ferdigstilt. Elevene kan som følge av dette først ta i bruk skolen tidligst når Aktivitetsskolen starter opp 2.august, og skolen kan ta imot elevene til skolestart 16.august.