Hovedseksjon

Driftsstyret Ruseløkka skole

Rektor er saksforbereder til driftsstyremøtene og følger opp vedtak fattet av driftsstyret. Driftsstyrets viktigste saker er vedtak av årsbudsjett, samt skolens strategisk plan og årsplan. Videre er driftsstyret høringsinstans i skoleaktuelle saker.

Representasjon: Driftsstyrets representanter og vararepresentanter oppnevnes av Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Representasjonen er slik: 2 representanter og 3 vararepresentanter for de foresatte 2 representanter og 2 vararepresentanter for de ansatte 3 representanter og 3 vararepresentanter politisk innstilt fra bydelsutvalget. Rektor er saksbehandler for driftsstyret.

Medlemmer av Driftsstyret skoleåret 2023/24:

Leder:

Camilla Hjelle
E-postadresse: camillahjelle@hotmail.com 

Medlemmer:
FAU- leder Sturla Svendsen (F), Trude Mette Gulbrandsen og Lillian Huse (BU-FRP), Sigve Næss (BU-R), Kjersti Selseth (P) og Merete Hansen

Varamedlemmer:
Sophie Comtet (F), Liz Tandberg (F), Ingrid Thorkildsen (BU-FRP), Bjørn Tore Egeberg (BUR), Synne Fløttum Iversen (BU-MDG), Nicolay Lange-Nielsen (BU-MDG), Magne Strømmen(P), Anne Siqveland (P), Jonas Løvås (P) og Anette C. Grande(P)

Sekretær: Merete Hansen, rektor
E-postadresse: merete.hansen@osloskolen.no 

Møtedatoer skoleåret 23/24:
18.09.23, 23.10., 4.12., 15.01, 26.2., 25.3. og 29.4.