Driftsstyret Ruseløkka skole

Rektor er saksforbereder til driftsstyremøtene og følger opp vedtak fattet av driftsstyret. Driftsstyrets viktigste saker er vedtak av årsbudsjett, samt skolens strategisk plan og årsplan. Videre er driftsstyret høringsinstans i skoleaktuelle saker.

Representasjon: Driftsstyrets representanter og vararepresentanter oppnevnes av Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Representasjonen er slik: 2 representanter og 3 vararepresentanter for de foresatte 2 representanter og 2 vararepresentanter for de ansatte 3 representanter og 3 vararepresentanter politisk innstilt fra bydelsutvalget. Rektor er saksbehandler for driftsstyret.

Medlemmer av Driftsstyret 2020/21:

Leder:

Marina Birgitte Heyerdahl
E-postadresse: litchie@online.no 

Medlemmer:
Catrine Galtung (F), Sigrid Moldestad (F) Ole Malmsten (BU-FRP), Rita Sæther (BU-R), Marina Birgitte Heyerdahl (BU-MDG), Magne Strømmen(P). Marthe Sletmo (P), Morten Granquist (P), Julia Pulpan(E), Else Birgitte Roscher-Nielsen (rektor)

Varamedlemmer:
Per Wiggen (F), Linda Larsen (F), Ingrid Thorkildsen (BU-FRP), Bjørn Tore Egeberg (BU-R), Anders Marstrander (BU-MDG) og Anne Siqveland( P)

Sekretær: Else Birgitte Roscher-Nielsen, rektor
E-postadresse: else.birgitte.roscher-nielsen@ude.oslo.kommune.no 

Møtedatoer skoleåret 2021/212:

20.09.2021