Driftsstyret Ruseløkka skole

Rektor er saksforbereder til driftsstyremøtene og følger opp vedtak fattet av driftsstyret. Driftsstyrets viktigste saker er vedtak av årsbudsjett, samt skolens strategisk plan og årsplan. Videre er driftsstyret høringsinstans i skoleaktuelle saker.

Representasjon: Driftsstyrets representanter og vararepresentanter oppnevnes av Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Representasjonen er slik: 2 representanter og 3 vararepresentanter for de foresatte 2 representanter og 2 vararepresentanter for de ansatte 3 representanter og 3 vararepresentanter politisk innstilt fra bydelsutvalget Rektor er saksbehandler for driftsstyret.

Medlemmer av Driftsstyret 2019:

Leder:

Bård Standal ( foreldrerepresentant )

Medlemmer:

Geir Rognlien Elgvin (Foreldre), Hans Borge (BU-H), Oscar Werner (BU-V), Julie Morch (BU-MDG), Magne Strømmen (Personalet), Marthe Slettmo ( Personalet ) Sunniva Maske Dyste (Elev), Julia Pulpan (Elev), Anne Siqveland ( vara - personalet ) ,Morten Aas Granquist ( vara personalet ) , Merete Hansen ( rektor - sekretær ) 

Kontakt Driftsstyret:

Leder: Bård Standal: bard.standal@gmail.com

Sekretær: Merete Hansen: merete.hansen@ude.oslo.kommune.no

Møtedatoer skoleåret 2019/20:

  • 16.9.19
  • 21.10.19
  • 25.11.19
  • 13.1.20
  • 24.2.20
  • 30.3.20
  • 25.5.20