Driftsstyret Ruseløkka skole

Hva er Driftsstyret?

Driftsstyret er skolens øverste organ og står i styringslinjen mellom direktøren for Utdanningsetaten og rektor. Rektor er saksforbereder til driftsstyremøtene og følger opp vedtak fattet av driftsstyret. Driftsstyrets viktigste saker er vedtak av årsbudsjett, samt skolens strategisk plan og årsplan. Videre er driftsstyret høringsinstans i skoleaktuelle saker.

Representasjon: Driftsstyrets representanter og vararepresentanter oppnevnes av Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Representasjonen er slik: 2 representanter og 3 vararepresentanter for de foresatte 2 representanter og 2 vararepresentanter for de ansatte 3 representanter og 3 vararepresentanter politisk innstilt fra bydelsutvalget Rektor er saksbehandler for driftsstyret.

Medlemmer av Driftsstyret på Ruseløkka skole i 2018:

Leder:

Bård Standal ( foreldrerepresentant )

Medlemmer:

Geir Rognlien Elgvin (Foreldre), Hans Borge (BU-H), Oscar Werner (BU-V), Julie Morch (BU-MDG), Magne Strømmen (Personalet), Anne Britt Rønningsen (Personalet ) Marthe Slettmo ( Personalet ) Sunniva Maske Dyste (Elev), Julia Pulpan (Elev), Anne Siqveland ( vara - personalet ) Merete Hansen ( rektor - sekretær ) 

Kontakt Driftsstyret:

Leder: Bård Standal: bard.standal@gmail.com

Sekretær: Merete Hansen: merete.hansen@ude.oslo.kommune.no

 

Møtedatoer skoleåret 2019/20: 16.9-19, 21.10-19, 25.11-19, 13.1-20, 24.2-20, 30.3.-20, 25.5-20