Hovedseksjon

Driftsstyret Ruseløkka skole

Rektor er saksforbereder til driftsstyremøtene og følger opp vedtak fattet av driftsstyret. Driftsstyrets viktigste saker er vedtak av årsbudsjett, samt skolens strategisk plan og årsplan. Videre er driftsstyret høringsinstans i skoleaktuelle saker.

Representasjon: Driftsstyrets representanter og vararepresentanter oppnevnes av Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Representasjonen er slik: 2 representanter og 3 vararepresentanter for de foresatte 2 representanter og 2 vararepresentanter for de ansatte 3 representanter og 3 vararepresentanter politisk innstilt fra bydelsutvalget. Rektor er saksbehandler for driftsstyret.

Medlemmer av Driftsstyret skoleåret 2022/23:

Leder:

Marina Birgitte Heyerdahl
E-postadresse: litchie@online.no 

Medlemmer:
Luise Boye Sprechler  (F), Astrid Bjerke (F) Ole Malmsten (BU-FRP), Sigve Næss (BU-R), Nicolay Lange-Nielsen (BU-MDG), Magne Strømmen(P). Marthe Sletmo (P), Max Rognlien Elgvin (E), (Claus) Theodor Hustad Mørch (E)

Varamedlemmer:
Claus Poulsen (F), Ingrid Thorkildsen (BU-FRP), Bjørn Tore Egeberg (BU-R), Synne Fløttum Iversen (BU-MDG), Morten Granquist (P) og Anne Siqveland (P)

Sekretær: Merete Hansen, rektor
E-postadresse: merete.hansen@osloskolen.no 

Møtedatoer skoleåret 2022/23:

27.9 , 25.10, 6.12 ,10.01  28.2, 28.3 og 2.5