Hovedseksjon

Talentsatsing i klassisk ballett

Elevforestillig - Den norske opera og ballett

Utdanningsetaten i Oslo tilbyr talentsatsing i klassisk ballett på ungdomstrinnet. Tilbudet er et samarbeid med Ruseløkka skole og Ballettskolen ved Den Norske Opera og Ballett.
Tilbudet gjelder for elever på ungdomstrinnet med årlig opptak til 8. trinn. Søknadsfrist for skoleåret 2022 / 2023 er 4. mars 2022.
Osloskolens styrke er at vi tilpasser opplæringstilbudet til elevene. Et elitetilbud i klassisk ballet på ungdomstrinnet gir unge talenter en mye bedre mulighet til å nå et internasjonalt toppnivå som kunstner. Tilbudet har vist sin verdi og kvalitet gjennom økt rekruttering til videre ballettutdanning på høyeste nivå både her hjemme og ved utenlandske skoler. Elever fra tidligere kull er allerede engasjert av Nasjonalballetten og utenlandske ballettensembler.
Opplæring i fellesfag tilbys på Ruseløkka skole mens deler av ballettopplæringen vil foregå ved Ballettskolen ved Den Norske Opera og Ballett. Klassen vil bestå av opptil 15 elever. Opptak skjer på grunnlag av en ferdighetsprøve og det legges vekt på danseferdigheter og teknikk i klassisk ballet.
Kriterier for opptak:
• Meget gode ferdigheter i klassisk ballett
• God motorikk/koordinasjon og fysiske forutsetninger
• God rytmefølelse og musikalitet
• Evne til å lære nye bevegelser og kombinasjoner av trinn
• God konsentrasjon og motivasjon
Ferdighetsprøven går over to dager og blir avholdt 4. og 5. april 2022, klokken 18:30 begge dager. Inngang i personalinngangen v/ DNO&B.
Søkeren vil prøves i:
1. Danseferdigheter
- Ferdigheter i klassisk ballett. Ballettklasse og individuelle ferdigheter.
2. Fysiske ferdigheter og forutsetninger for ballett
- Vurderes gjennom danseprøven samt eventuelt test av fysioterapeut med ballettkompetanse.

Søknadsskjema finner du her
Tilbudet er åpent for søkere fra hele landet. Dersom søkeren er bosatt i en annen kommune enn Oslo, må det legges ved en gjesteelevsgaranti fra søkerens hjemstedskommune. Gjesteelevsgarantien skal gi tilsagn om refusjon av grunnsatsen for en grunnskoleplass i Oslo.
Søknadsskjema vedlagt dokumentasjon sendes til: Utdanningsetaten, postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo
Merk søknaden "Ruseløkka skole"
E-post: postmottak@osloskolen.no