Kurs i klassisk ballett

Prix de Lausanne_Foto_Gregory Bartadon

Tilbudet gjelder for elever i ungdomsskolens 8. trinn og søknadsfrist for skoleåret 2018/19 er 31.mars 2018.

"Osloskolens styrke er at vi tilpasser opplæringstilbudet til elevene. Et elitetilbud i klassisk ballet på ungdomstrinnet gir unge talenter en mye bedre mulighet til å nå et internasjonalt toppnivå som kunstner. Tilbudet har allerede vist sin verdi og kvalitet gjennom økt rekruttering til videre ballettutdanning på høyeste nivå både her hjemme og ved utenlandske skoler. Elever fra de første kullene er til og med allerede engasjert av Nasjonalballetten og utenlandske ballettensembler", sier direktør Astrid Søgnen i Utdanningsetaten.

Opplæring i fellesfag tilbys på Ruseløkka skole mens ballettopplæring foregår ved Ballettskolen ved Den Norske Opera og Ballett. Klassen vil bestå av opptil 15 elever. Opptak skjer på grunnlag av en ferdighetsprøve og det legges vekt på danseferdigheter og teknikk i klassisk ballet.

Kriterier for opptak:

• Meget gode ferdigheter i klassisk ballett

• God motorikk/koordinasjon

• Musikalitet

• Evne til å lære nye bevegelser og kombinasjoner av trinn

• God konsentrasjon og motivasjon

-Ferdighetsprøven går over to dager og blir avholdt 11. og 12. april 2018.

Søkeren vil prøves i:

1. Danseferdigheter

- Ferdigheter i klassisk ballett. Ballettklasse og individuelle ferdigheter.

2. Fysiske ferdigheter

- Vurderes gjennom danseprøve

- Eventuelt test av fysioterapeut med ballettkompetanse


Søknadsskjema finner du her!

Tilbudet er åpent for søkere fra hele landet. Dersom søkeren er bosatt i en annen kommune enn Oslo, må det legges ved en gjesteelevsgaranti fra søkerens hjemstedskommune. Gjesteelevsgarantien skal gi tilsagn om refusjon av grunnsatsen for en grunnskoleplass i Oslo.

Søknadsskjema vedlagt dokumentasjon sendes til: Utdanningsetaten, postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no