Søknad om permisjon

Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og andre aktiviteter. Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Permisjonsreglementet for Oslo finner du under nyttige dokumenter under.  Formålet med Oslostandarden å redusere omfanget av fravær.

Slik søker du

1) Send e-post eller brev til skolen for å søke (du må søke skriftlig)

Postadressen er: Ruseløkka skole, Cort Adelersgt. 30, 0254 OSLO

Bruk skolens søknadsskjema.

2) Skolen går gjennom søknaden

Behandlingstid er vanligvis tre uker. Dersom det tar lengre tid, skal du få et foreløpig svar med et estimat for hvor lang tid skolen trenger på å behandle søknaden

Søknadsfrist

Søk om permisjon i god tid før dere ønsker permisjon, helst tre uker før.

Klage

Ønsker du å klage på vedtak om permisjon må du klage innen tre uker etter at du har mottatt svar på søknaden. Klagen skal sendes til skolen.