Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådet får du kontakt med gjennom lærerrepresentantene for henholdsvis barnetrinnet og ungdomstrinnet.

Barnetrinnet:

Henriette Forsberg: henriette.forsberg@osloskolen.no

Ungdomstrinnet:

Nina Sandberg: nina.sandberg@osloskolen.no