Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser, vaksinasjoner og henviser videre til fastlege eller spesialist der det er nødvendig.

Helsesykepleier på barnetrinnet: 

Marita Storstu Eldorhagen
Hun kan treffes mandag - fredag
Tlf nr: 95 83 23 12
E-post: marita.eldorhagen@bfr.oslo.kommune.no  

Helsesykepleier på ungdomstrinnet: 

Berit Brorson
Hun er på skolen tirsdag, onsdag og torsdag.
Mobil: 94 00 31 51
E-mail : berit.brorson@bfr.oslo.kommune.no   

Fysioterapeut:
Aurora Vegsgaard Olsen
Mobil: 47 71 46 91.
Epost: auroravegsgaard.olsen@bfr.oslo.kommune.no 

Ergoterapeut:
Trude Wabakken
Mobil: 90 82 55 29
E-post: trude.wabakken@bfr.oslo.kommune.no