Helsesøster

Skolehelsetjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og å fremme god fysisk, psykisk og sosial helse for skoleelever.Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser, vaksinasjoner og henviser videre til fastlege eller spesialist der det er nødvendig.

Helsesøster ved skolen er Siv Anette Sivertsen.
Kan treffes på skolen mandag, tirsdag, onsdag og fredag.
Tlf: 90 25 72 69 / 23 27 28 40
E-post: sivanette.sivertsen@bfr.oslo.kommune.no

Skolehelsetjenesten Ruseløkka skole

  • Er en forlengelse av helsestasjonens forebyggende virksomhet.
  • Er et bindeledd mellom skole og hjem.
  • Samarbeider med skolen, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), skoletannlege, PP- tjenesten og barnevernet.

Kontaktinformasjon:

Tlf: 90 25 72 69 / 23 27 28 40
e-post: sivanette.sivertsen@bfr.oslo.kommune.no

Drawing of a city