Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser, vaksinasjoner og henviser videre til fastlege eller spesialist der det er nødvendig.

Helsesykepleier ved barnetrinnet: 

Dagrun E. Johnsen
Hun kan treffes mandag- torsdag på Vollebekk skole.
Tlf nr: 95 83 23 12
E-post: dagrun-elin.johnsen@bfr.oslo.kommune.no 

Helsesøster på ungdomstrinnet: 

Charlotte Myrvang Hutcheson
Hun er i Cort Adelersgt. 30 på tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 08.00-15.30.
Tlf.: 90 36 43 62
E-post: charlottemyrvang.hutcheson@bfr.oslo.kommune.no 

Fysioterapeut:
Fysioterapeut Marianne Hurum Berg
Tlf.:90 26 37 52 
E-post: marianne.hurum.berg@bfr.oslo.kommune.no  

Ergoterapeut

Trude Wabakken
E-post: trude.wabakken@bfr.oslo.kommune.no
Telefon: 90 82 55 29