Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og å fremme god fysisk, psykisk og sosial helse for skoleelever. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser, vaksinasjoner og henviser videre til fastlege eller spesialist der det er nødvendig.

Helsesøster ved barnetrinnet på skolen er Siv Anette Sivertsen.

Hun kan treffes mandag -  fredag, unntatt onsdager på Vollebekk skole.
Tlf: 90364362
E-post: sivanette.sivertsen@bfr.oslo.kommune.no 

Helsesøster på ungdomstrinnet er Marita Elgheim.

Hun er i Cort Adelersgt. 30  mandag - torsdag og kan treffes på

Tlf.: 90400704

Epost:marita.elgheim@bfr.oslo.kommune.no 

Kontaktinformasjon til skolens fysioterapeut og ergoterapeut :

Fysioterapeut Marianne Hurum Berg ( i permisjon fra 15.04.19- 31.7.20 )

Vikar:  Daniel Gjerlev,  daniel.gjerlev@bfr.oslo.kommune.no , Mobil: 90263752

Telefon: 90 26 37 52

Ergoterapeut Trude Wabakken

E-post: trude.wabakken@bfr.oslo.kommune.no

Telefon: 90 82 55 29