Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og å fremme god fysisk, psykisk og sosial helse for skoleelever. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser, vaksinasjoner og henviser videre til fastlege eller spesialist der det er nødvendig.

Helsesøster ved barnetrinnet på skolen er Siv Anette Sivertsen.

Hun kan treffes mandag -  fredag på Vollebekk skole.
Tlf: 90364362
E-post: sivanette.sivertsen@bfr.oslo.kommune.no 

Helsesøster på ungdomstrinnet er Marita Sletner.

Hun er i Cort Adelersgt. 30  mandag - fredag og kan treffes på

Tlf.: 90400704

Epost:marita.elgheim@bfr.oslo.kommune.no 

Kontaktinformasjon til skolens fysioterapeut og ergoterapeut :

Fysioterapeut Marianne Stange Berg

E-post: mariannestange.berg@bfr.oslo.kommune.no

Telefon: 90 26 37 52

Ergoterapeut Trude Wabakken

E-post: trude.wabakken@bfr.oslo.kommune.no

Telefon: 90 82 55 29