Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og å fremme god fysisk, psykisk og sosial helse for skoleelever. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser, vaksinasjoner og henviser videre til fastlege eller spesialist der det er nødvendig.

Helsesykepleier ved barnetrinnet på skolen er Beate Heyerdahl.

Hun kan treffes mandag -  fredag på Vollebekk skole.
Tlf: 
E-post: beate.heyerdahl@bfr.oslo.kommune.no  

Helsesøster på ungdomstrinnet er Berit Brorson.

Hun er i Cort Adelersgt. 30 torsdager og kan ellers treffes på

Tlf.: 90 36 43 62

Epost: berit.brorson@bfr.oslo.kommune.no  

Kontaktinformasjon til skolens fysioterapeut og ergoterapeut :

Fysioterapeut Marianne Hurum Berg ( i permisjon fra 15.04.19- 31.7.20 )

Vikar:  Daniel Gjerlev,  daniel.gjerlev@bfr.oslo.kommune.no , Mobil: 90263752

Telefon: 90 26 37 52

Ergoterapeut Trude Wabakken

E-post: trude.wabakken@bfr.oslo.kommune.no

Telefon: 90 82 55 29