Kontakt AKS

Aktivitetsskolen Ruseløkka er lokalisert på Vollebekk skole fra 1. august 2017:

Aktivitetsskolen Ruseløkka

Brobekkveien 50, 0598 OSLO

Telefonummer LilleNudden ( 1 og 2. trinn ):
90 23 76 14

Telefonnummer Nudden ( 3. og 4. trinn ):
90 24 38 75

Base Cort Adlergt. 30 ( kl. 0730 - 0830 og 1600 - 1645 ):

90 23 92 82 

Leder: Liv Krognes
liv.krognes@ude.oslo.kommune.no
tlf: 90 18 61 50