Hovedseksjon

Kontakt AKS

Aktivitetsskolen Ruseløkka:

Løkkeveien 15, 0253 OSLO

Telefonummer LilleNudden ( 1. og 2. trinn ): 90 23 76 14
Telefonnummer Nudden ( 3. og 4. trinn): 90 24 38 75

Begge basetelefonene er tilgjengelige i aktivitetsskolen sin åpningstid fra kl. 7.30-16.30. Det er også mulighet for å sende oss sms på disse nummerne. Vi oppfordrer foreldre til å ringe basetelefonene på formiddagen, og helst før barna kommer til AKS etter skoleslutt. Når barna er på AKS er det ikke alltid vi har mulighet til å ta telefonen med en gang. Send gjerne SMS så svarer vi så fort vi kan. 

Fung . leder Aktivitetsskolen:

Marthe Espolin Sletmo
marthe.sletmo@osloskolen.no 
Tlf: 90 18 61 50