Kontakt AKS

Aktivitetsskolen Ruseløkka er lokalisert på Vollebekk skole:

Aktivitetsskolen Ruseløkka

Brobekkveien 50, 0598 OSLO

Telefonummer LilleNudden ( 1. trinn ):

90 23 76 14

Telefonnummer Nudden (2.,  3. og 4. trinn):
90 24 38 75

Begge basetelefonene er tilgjengelige i aktivitetsskolen sin åpningstid 

fra kl. 7.30-16.45. Det er også mulighet for å sende oss sms på disse nummerne! 

Leder: Liv Krognes

liv.krognes@ude.oslo.kommune.no
tlf: 90 18 61 50