Kontakt AKS

Aktivitetsskolen Ruseløkka er lokalisert på Vollebekk skole fra 1. august 2017:

Aktivitetsskolen Ruseløkka

Brobekkveien 50, 0598 OSLO

 

Telefonummer LilleNudden ( 1 og 2. trinn ):
90 23 76 14

Telefonnummer Nudden ( 3. og 4. trinn):
90 24 38 75

 

Begge basetelefonene er tilgjengelige i aktivitetsskolen sin åpningstid
fra kl. 7.30-16.45. Det er også mulighet for å sende oss sms på disse nummerne! 

 

Leder: Liv Krognes
liv.krognes@ude.oslo.kommune.no
tlf: 90 18 61 50