Kontakt AKS

Aktivitetsskolen Ruseløkka:

Brobekkveien 50, 0598 OSLO

Telefonummer LilleNudden ( 1. trinn ): 90 23 76 14
Telefonnummer Nudden (2.,  3. og 4. trinn): 90 24 38 75

Begge basetelefonene er tilgjengelige i aktivitetsskolen sin åpningstid fra kl. 7.30-16.45. Det er også mulighet for å sende oss sms på disse nummerne. 

AKS-leder:

Liv Krognes
liv.krognes@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 90 18 61 50