Eksamen 2020

Dere kan lese mer her på Utdanningsdirektoratets nettside. 

Har dere spørsmål ang. eksamen og vitnemål, ta kontakt med skolens assisterende rektor Mona Felumb Holmgren. ( Mona.Felumb.Holmgren@ude.oslo.kommune.no )