Hovedseksjon

Eksamen våren 2023

Se  udir.no

Lokalt gitt eksamen:

Skoler

Opplysning om trekkfag for elever

Obligatorisk forberedelsesdag for elever

Eksamensdag

Oppsal – Årvoll skoler inkl. Ruseløkka skole

Fredag 2. juni

 

Mandag 5. juni

Tirsdag 6. juni

Tirsdag 6. juni

 

Onsdag 7. juni

Torsdag 8. juni

Fellessensur er mandag 19. juni.

Fritak for eksamen i skriftlig sidemål for 10. trinn
Kandidater som har fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål skal kun ha en eksamensdag i norsk hovedmål. Ordningen trer i kraft fra og med våren 2022.

Dere kan lese mer her på Utdanningsdirektoratets nettsider. 

Har dere spørsmål ang. eksamen og vitnemål, ta kontakt med skolens assisterende rektor Mona Felumb Holmgren. ( Mona.Felumb.Holmgren@ude.oslo.kommune.no )