Orienteringsmøte om innsøking på videregående skole for foresatte på 10. trinn

To. 17.10.

18:0020:00

Auditoriet Cort Adelersgate 30