Hovedseksjon

Årets brukerundersøkelse av tilbudet i Aktivitetsskolen

AKS logo grønn

Hensikten med undersøkelsen er å få konkrete tilbakemeldinger på tilbudet i AKS. Slik kan vi videreutvikle tilbudet til det beste for deg og dine barn.
Undersøkelsen vil gjøres tilgjengelig fra torsdag 24. november, t.o.m. onsdag 7. desember.
Du vil motta e-post og SMS med lenke til undersøkelsen torsdag 24. november. Du kan svare på undersøkelsen fra mobiltelefon, nettbrett eller PC.
Du kan også klikke deg direkte inn via denne lenken: https://www.digiaks.no/aks/

Undersøkelsen vil ta ca. 10 minutter å besvare for de som har barn i AKS, og ca. 5 minutter for de som ikke har barn i AKS.
HVEM GJELDER UNDERSØKELSEN FOR?
Alle foresatte med barn i 1.-4. trinn, inkludert de som ikke benytter seg av AKS og foresatte med barn i 5.-7. trinn som deltar i AKS.
 SPRÅK
Undersøkelsen kan besvares på ni språk: norsk, engelsk, nordsamisk, arabisk, polsk, somali, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.
PERSONVERN
Undersøkelsen er anonym, og alle svar blir behandlet konfidensielt.
Takk for at du tar deg tid til å gi Osloskolen verdifull tilbakemelding.