Brukerundersøkelse av aktivitetsskoletilbudet i Oslo (AKS)

undersøkelse

Foresatte med barn i Osloskolen inviteres av Utdanningsetaten til å delta i årets brukerundersøkelse av aktivitetsskoletilbudet. UDE oppfordrer alle foresatte med barn 1.-4.trinn – også de som ikke har barn i AKS – samt foresatte med barn 5.-7.trinn som benytter seg av aktivitetsskoletilbudet om å delta.

Undersøkelsen kan gjennomføres ved å gå inn på følgende webside: https://aks.vardehartmark.no/aks/

Undersøkelsen vil gjøres tilgjengelig mandag 02. desember, og vil vare i fjorten dager, t.o.m. mandag 16. desember kl. 23:59.