Hovedseksjon

Digitalt foreldremøte om russetid

Illustrasjon russetid

På Ruseløkka skole har vi i en undersøkelse spurt om våre elever også opplever at Russepress påvirker skolehverdagen. Så mange som 30% svarer at de kjenner til at klassekamerater har allerede laget avtaler om hvem de skal på buss med og av disse svarer over halvparten at det påvirker skoledagen negativt og noen opplever at de blir mer ensomme. Vi ansatte på skolen opplever at dette er en problemstilling som er blitt mer synlig dette siste året og håper foreldre og foresatte også jobber med denne problemstillingen hjemme.
Digitalt foreldremøte om russetid
For noen varer russetiden i 1000 dager. For andre starter den aldri.
Elevene våre fortjener en trygg og god russetid. Vi vet at russetiden skaper utfordringer i hele Oslo og utenforskap har blitt et stort problem. Ungdommen gir tilbakemeldinger om at de ønsker hjelp fra voksne for å snu ukulturen. Vi trenger deg som foresatt med på laget!

Tid: Mandag 27. november kl. 18–19. Du finner lenke til møtet her.  

I møtet vil vi ta opp ulike utfordringer i russetiden, hvordan vi jobber med dette og hvordan du som foresatt kan bidra.

Du kan komme med innspill og stille spørsmål i chat underveis i møtet. Opptak fra møtet blir tilgjengelig i etterkant.