Hovedseksjon

Elevundersøkelsen på 5. - 10. trinn

Ordsky elevundersøkelsen

Hva er formålet med undersøkelsen?
Formålet med Elevundersøkelsen er at elever skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen slettes ikke, men lagres forskriftsmessig, og brukes av skoler, skoleeiere og staten som en hjelp til å analysere og utvikle elevenes læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskningsformål av forskere som får utlevert grunnlagsdata. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Skoleporten.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Elevundersøkelsen kan gjennomføres digitalt på PC eller iPad. Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen, og eleven kan velge å hoppe over spørsmål hvis eleven opplever noen av dem som ubehagelige, eller det er noen spørsmål eleven ikke vil svare på. Resultatene fra Elevundersøkelsen kan ikke direkte knyttes til personer som har svart. Elevene som svarer oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til besvarelsene. Når undersøkelsen avsluttes, brytes sammenhengen mellom påloggingskoden til eleven og
besvarelsen.

Har du spørsmål?
For mer informasjon kontakt Ruseløkka skole. Du finner også mye informasjon på flere språk på Utdanningsdirektoratets nettsider. Spørsmål om personvernet i undersøkelsen kan rettes til Utdanningsdirektoratets personvernombud på e-post: personvernombud@udir.no .