Hovedseksjon

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) har hatt første møte.

Avtroppende FAU - leder

På tirsdag ble årets første FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg) avholdt og utvalget ble konstituert.
Sigrid Moldestad ble takket av som FAU- leder og sendte stafettpinnen videre til ny leder Luise Boye Sprechler (barn på 2. og 4. trinn). Sophie C. H. Coemet (ungdom på 8. trinn) ble valgt som ny nestleder.
Sigrid har gjennom flere år vært viktig i gjennomføringen av "bussprosjektet" og bygging av ny skole. Nå er det viktig å jobbe for at den nye skolen skal få en inkluderende og raus skolekultur. FAU har også en viktig jobb for å bevare skolen i by- og trafikkbildet.
Sigrid ønsker lykke til videre i samarbeidet om denne flotte buketten av barn og foresatte. Det er fint om vi alle kan oppfylle idealet om å være skolevenner som hilser, hjelper og er rause med hverandre.