Gratis deltidstilbud på AKS for 1. og 2. trinn

AKS-figurer-gul

INFORMASJON OM GRATIS DELTIDSPLASS I AKTIVITETSSKOLEN FOR 1.- 2. TRINN SKOLEÅRET 2021/2022
Alle barn som skal begynne i 1. og 2. klasse ved Ruseløkka skole, får tilbud om gratis deltidsplass i Aktivitetsskolen (AKS) skoleåret 2021/2022. Tilbudet gjelder fra august 2021.
Rammer for gratis deltidsplass i AKS
• 12 timer fordeles jevnt daglig etter skoletid, dette gir gode forutsetninger for planlegging og økt kvalitet i tilbudet
• 2 dager per uke i skolens ferier (høst og vinterferien, jule- og påskeferien og i hver av ukene i sommerferien utenom juli når AKS er stengt)
• på skolens planleggingsdager/inneklemte fridager i skoleåret er deltakelsen ½ dag (AKS kan holde stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager i året)

Ønsker dere at barnet skal få delta på hele bredden av det læringsstøttende aktivitetstilbudet, kan dere søke om heltidsplass til redusert pris.
Heltidsplass til redusert pris
Prisen for en heltidsplass er avhengig av foresattes inntekt, og vil koste fra 245 til 1041 kroner per måned. Med heltidsplass kan barnet være på AKS både før og etter skoletid, og alle dager i skolens ferier (utenom juli).

Økt deltakelse og styrket språkkompetanse
AKS er en alternativ læringsarena som skal styrke barnas faglige og sosiale utvikling gjennom lek og læring. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid med skolen. Rammeplan og forskrift for AKS, samt veilederen Samarbeid hjem–skole ligger til grunn for innholdet i tilbudet.
Målet med gratis deltidsplass i AKS er å:
• øke deltakelsen i AKS
• styrke elevenes språkferdigheter
• heve kvaliteten i AKS og sikre et likeverdig tilbud
Slik søker du om plass i AKS
For påmelding av barn i AKS skal foresatte benytte seg av portalen på Oslo kommunes hjemmeside: www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen 
For mere informasjon om hvilke skoler som tilbyr gratis deltidsplass i AKS se https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/gratis-deltidsplass/ 

Ta kontakt med skolen hvis det er noe du lurer på.