Innskriving til skolestart 1. trinn skoleåret 2021/22

Illustrasjon nye Ruseløkka skole

Digital innskriving av skolestartere høsten 2022 åpnet 16/11. Alle foresatte til barn som er født i 2016 og som er folkeregistrert i Oslo kommune skal nå ha mottatt brev fra Utdanningsetaten i Oslo. Brevet er sendt til digital postkasse, f.eks. Altinn eller Digipost. Det er kun én foresatt som mottar innskrivingspapiret. Hvis du er reservert mot digital post, får du brevet i fysisk postkasse.

I brevet lenkes det til et digitalt innskrivingsskjema:

https://osloskolen.ist-asp.com/NO00302-pub/login.htm

I skjemaet oppgir dere kontaktinformasjon og andre opplysninger av interesse for skolen. Foresatte må fylle inn skjemaet innen 6. desember 2021.

Hvis du ikke har mottatt brevet, du ikke har fylt inn skjemaet innen 6. desember, eller du har spørsmål må du ta direkte kontakt med skolen. Dersom du trenger hjelp til utfylling kan du komme til Ruseløkka onsdag 1/12 mellom kl. 08.00 og 16.00.

Barnet må skrives inn på nærskolen selv om

• du skal søke om skolebytte til en annen skole enn nærskolen

• familien planlegger flytting før skolestart i august 2022

• du skal søke om utsatt skolestart

• du har eller skal søke om opptak til spesialskole eller spesialgruppe

Mer informasjon om skolestart på 1. trinn finner dere her!