Hovedseksjon

Innskriving til skolestart 1. trinn skoleåret 2022/23

Illustrasjon nye Ruseløkka skole

Digital innskriving av skolestartere høsten 2023 åpnet 16/11. Alle foresatte til barn som er født i 2017 og som er folkeregistrert i Oslo kommune skal nå ha mottatt brev fra Utdanningsetaten i Oslo. Brevet er sendt til digital postkasse, f.eks. Altinn eller Digipost.Hvis du er reservert mot digital post, får du brevet i fysisk postkasse.

I brevet lenkes det til et digitalt innskrivingsskjema:

https://osloskolen.ist-asp.com/NO00302-pub/login.htm

I skjemaet oppgir dere kontaktinformasjon og andre opplysninger av interesse for skolen. Foresatte må fylle inn skjemaet innen 9. desember 2022.

Hvis du ikke har mottatt brevet, du ikke har fylt inn skjemaet innen 9. desember, eller du har spørsmål må du ta direkte kontakt med skolen. Dersom du trenger hjelp til utfylling kan du komme til Ruseløkka tirsdag dag 6.12 mellom kl. 16.00 og 18.00 eller onsdag 7.12 kl. 08.00 - 10.00. Husk å ta med kodebrikke / bank - ID til pålogging.

Barnet må skrives inn på nærskolen selv om

• du skal søke om skolebytte til en annen skole enn nærskolen

• familien planlegger flytting før skolestart i august 2023

• du skal søke om utsatt skolestart

• du har eller skal søke om opptak til spesialskole eller spesialgruppe

Mer informasjon om skolestart på 1. trinn finner dere her!