Hovedseksjon

Opptak klassisk ballett

Elever som danser ballett

Tilbudet gjelder for elever i ungdomsskolens 8. trinn og søknadsfrist for skoleåret 2024/25 er 15. mars 2024. 
Opplæring i fellesfag tilbys på Ruseløkka skole mens ballettopplæringen foregår ved Ballettskolen ved Den Norske Opera og Ballett. Klassen vil bestå av opptil 15 elever. Opptak skjer på grunnlag av en ferdighetsprøve og det legges vekt på gode fysiske forutsetninger, danseferdigheter og teknikk i klassisk ballet.

Mer informasjon finner du her:
https://ruselokka.osloskolen.no/fagtilbud/kurs-i-klassisk-ballett2/kurs-i-klassisk-ballett/