Opptak talentsatsing i klassisk ballett!

Elever danser ballett

Tilbudet gjelder for elever i ungdomsskolens 8. trinn og søknadsfrist for skoleåret 2020/21 er 6. mars 2020.

Opplæring i fellesfag tilbys på Ruseløkka skole mens ballettopplæring foregår ved Ballettskolen ved Den Norske Opera og Ballett. Klassen vil bestå av opptil 15 elever. Opptak skjer på grunnlag av en ferdighetsprøve og det legges vekt på danseferdigheter og teknikk i klassisk ballet.

Ferdighetsprøven går over to dager og blir avholdt 24. og 25. mars 2020.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her!