Opptak klassisk ballett

Ballettskolens-elevforestilling_2017_Foto-Joerg-Wiesner

Tilbudet gjelder for elever i ungdomsskolens 8. trinn og søknadsfrist for skoleåret 2019/20 er 6. mars 2019.

Opplæring i fellesfag tilbys på Ruseløkka skole mens ballettopplæring foregår ved Ballettskolen ved Den Norske Opera og Ballett. Klassen vil bestå av opptil 15 elever. Opptak skjer på grunnlag av en ferdighetsprøve og det legges vekt på danseferdigheter og teknikk i klassisk ballet.

Ferdighetsprøven går over to dager og blir avholdt 27. og 28. mars 2019.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her!