Opptak klassisk ballett

Ballettskolens-elevforestilling_2017_Foto-Joerg-Wiesner

Tilbudet gjelder for elever i ungdomsskolens 8. trinn og søknadsfrist for skoleåret 2018/19 er 31.mars 2018.

Opplæring i fellesfag tilbys på Ruseløkka skole mens ballettopplæring foregår ved Ballettskolen ved Den Norske Opera og Ballett. Klassen vil bestå av opptil 15 elever. Opptak skjer på grunnlag av en ferdighetsprøve og det legges vekt på danseferdigheter og teknikk i klassisk ballet.

Ferdighetsprøven går over to dager og blir avholdt 11. og 12. april 2018.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her:

https://ruselokka.osloskolen.no/fagtilbud/kurs-i-klassisk-ballett2/kurs-i-klassisk-ballett/