Nå er det tid for nasjonale prøver

hender og pc

Et fast innslag hver høst er gjennomføringen av nasjonale prøver på 5. , 8. og 9. trinn. Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for undervegsvurdering og kvalitetsutvikling i skolen. Lærarane skal bruke resultatene for å følge opp elevene sine og i arbeidet med undervegsvurdering og tilpassa opplæring. Elevene gjennomfører prøvene i fagene engelsk, regning og lesing.

Nasjonale prøver gir informasjon om elevar på alle nivå. Derfor har prøvene både lette og vanskelige oppgaver. Det er veldig få elever som får alt riktig på prøven, noen år ingen. Det er fordi vi må ha noen ordentlig vanskelige oppgaver som de aller beste kan bryne seg på. 

Prøvene er elektroniske, og de består av ulike tekster, bilder og oppgaver med spørsmål. På åpne oppgaver skal elevene svare med egne ord eller med tall, mens på fleirvalgsoppgaver skal elevane velge ett av flere svaralternativ.

Mer informasjon finner dere på www.udir.no