Skolen fortsetter på gult nivå neste uke

Hold avstand, vask hendene

Grunnskolene fortsetter på gult nivå fra mandag 24. januar. Videregående skoler og voksenopplæringen fortsetter på grønt nivå. Oslo kommune følger de nasjonale anbefalingene knyttet til tiltaksnivå i skolen og barnehager.