Orienteringsmøte om innsøking til videregående skole.

Valgets kval

I forbindelse med veiledning til innsøking til videregående skole arrangerer Karriereenheten orienteringsmøte for foresatte på 10. trinn. Møtet holdes torsdag 17. oktober kl. 1800 i Auditoriet på Ruseløkka skole i Cort Adelersgate.