Barne- og ungdomstrinnet går tilbake til gult nivå

Illustrasjon

På Byrådets pressekonferanse onsdag 5. mai ble det klart at alle elever på barne- og ungdomstrinnet skal tilbake på gult nivå fra og med mandag 10. mai. Skolene som trenger det, kan bruke en dag til på overgangen. 

Her kan du lese pressemeldingen fra byrådet

På Ruseløkka 
På Ruseløkka trenger vi mandag 10. mai til omorganiseringen og alle elever møter derfor opp til rødt nivå; 1.-4. trinn kl. 0830 på bussholdeplassen, 5.-10. i Cort Adlers gt. 30 etter rød plan. Fra og med tirsdag er gul plan gjeldende og elevene på 5.-7. trinn skal tilbake til Vollebekk. Vi gir nærmere beskjed om eventuelle nye timeplaner nærmere helga.
Aktivitetsskolen har morgenåpning fra mandag 10. mai kl. 0730 med bussavgang til Vollebekk kl. 0800 og 0830. Retur kl. 1530 og kl. 1600 til Cort Adelersgate. AKS holder åpent til kl. 1645.

Gult nivå innebærer:

 • Hele skoleklasser regnes som en kohort.
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser.
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser friminutt.
 • Ansatte skal holde en meter avstand i alle situasjoner.
 • To kohorter kan samarbeide utendørs.
 • God håndhygiene og bruk av håndsprit for å redusere kontaktsmitte
 • Ingen syke elever skal komme på skolen
 • Begrens deling av utstyr.
 • På ungdomstrinnet bør elever holde en meter avstand til elever i andre kohorter.
 • For valgfag, fremmedspråk, praktisk-estetiske fag skal elevene holde en meter i klasserommet, og de skal plasseres gruppevis i klasserommet ut fra kohort.
 • Bruk uteundervisning når det er mulig.
 • Munnbind kan også brukes på gult nivå.
 • Byrådet oppfordrer foresatte til å bruke munnbind når de henter og leverer.

Det er ikke innført et krav om bruk av munnbind på skolen, men det oppfordres til mer bruk i ganger og fellesarealer. Skolen vil ha tilgjengelig munnbind for de som ønsker å bruke det.
Vi jubler for at vi skal åpne mer opp og ser fram til å ha elevene lenger på skolen.