Oslo innfører rødt smittevernnivå på ungdomstrinnet

Illustrasjon

Ungdomsskolene i Oslo er nå satt på rødt nivå. I første omgang har byrådet bestemt dette for de neste to ukene ( 14.dagene). Dette gjelder fra og med i morgen, tirsdag den 17.11.2020.
Ved Ruseløkka skole har vi fulgt gjeldene retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet. Hensynet til smittevern er nå svært viktig samt at elevene, så langt som mulig, skal får en så god opplæring som vi kan gi. Vi ønsker å ta godt vare på elever og ansatte og har derfor utarbeidet følgende kriterier for hvordan vi har gått frem med legging av nye planer.

1. Vi følger Udirs smittevernveileder for de ulike nivåene og hensynet til smittevernet kommer først.
2. Vi tilstreber å følge fag- og timefordelingen
3. Vi ønsker å gjennomføre praktisk-estetiske fag på skolen
4. Vi ønsker å gjennomføre delingstimer i skriftlige fag på skolen
5. Vi ønsker å ivareta spesialundervisningen best mulig
6. Vi ønsker å legge til rette for å kunne gjennomføre formelle vurderingssituasjoner på skolen, særlig i avgangsfag – disse prioriteres
7. Vi unngår å ha 30 elever i ett klasserom samtidig.
8. Vi ønsker mindre press på ganger/uteområder/pausearealer

Med dette utgangspunktet har vi utarbeidet nye timeplaner for ungdomstrinnet. Dere vil få beskjed av kontaktlærer om ny timeplan for klassen og gruppen du tilhører. De fleste vil ukentlig få 4 dager med undervisning både på skolen og hjemme. Stort sett vil dere ha en dag med opplæring kun i hjemmet. Det er lagt inn tid nok til at dere (elevene) klarer å forflytte dere fra hjemme til skolen midt på dagen. Når dere er på skolen er det viktig at alle overholder reglene for smittevern. Vær hjemme om du er syk, vask hender og hold avstand.

Ballettelevene og samarbeid med Operaen blir ivaretatt. Dere får beskjed av lærere om hva som blir timeplanen.
Ved Ruseløkka er det fortsatt tentamensperiode med heldagsprøver. Heldagsprøvene blir så langt som mulig avviklet på skolen. 10.trinn blir prioritert fordi dette er avgangstrinnet.

Ved Ruseløkka skole har vi verdiene Raus, Modig og Medskapende. Dette er en tid vi alle må utvise raushet overfor hverandre, vi må være modige og ta de valgene som skal til for å slå tilbake smitten, samtidig som dere får så god som mulig opplæring. Vi må vise medskaping i nye situasjoner som er nye for oss alle ammen.
Vi i skolens ledelse ser at dette er krevende tider for mange. Noen synes det er leit å ikke være på skolen hele dagen, andre jobber godt hjemme. Vi er veldig glade for at vi har kunnet få til en plan med såpass mye opplæring på skolen, slik at vi holder god kontakt med dere både på skolen og digitalt.

Rødt nivå:
• Ingen syke skal møte på skolen
• God hygiene
• Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
• Dele elever inn i mindre kohorter
• Kohortene bør ha faste klasserom
• Ansatte bør komme til klasserommet
• Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever/ansatte
• Unngå trengsel og store samlinger
• Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter
• Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Det er ingen endring i smittevernnivå på barnetrinnets 1. - 7. trinn, der følger trinnene fortsatt gult nivå i Utdanningsdirektoratets smitteveileder for barnetrinnet.