Skolestart 1. trinn skoleåret 2020/21

Illustrasjon skolegård - Oslo

Vi gleder oss til mandag og til å møte årets førsteklassinger. Informasjon om skolestart ligger under, vi vil bare informere om fotografering første skoledag. Foresatte kan pga Covid-19 ikke være med inn i klasserommene. Vi skjønner at dere vil ta bilder på denne viktige dagen,. men bilder må tas når dere går av bussen, når elevene hilser på rektor eller når hele klassen har stilt opp.
Husk at voksne må holde en meter avstand.


Det nærmer det seg raskt skolestart, en av de mest spennende dagene i livet. Første skoledag for 1. trinn er mandag 17. august kl.10.30 i skolegården på Vollebekk skole. Det blir bussavgang for elever og inntil to foresatte kl.10.00 og kl. 10.10 fra krysset Huitfeldtsgate / Cort Adelers gate. Etter opprop i skolegården går elevene til klasserommet sammen med læreren sin. Elevene på 1. trinn er ferdig kl. 12.30. Ta med matpakke og drikke. Foresatte kan følge til skolen, men ikke være med inn i klasserommet.
AKS åpner kl. 12.30 for de elevene som skal på AKS. Foresatte og elever som ikke skal på AKS reiser hjem på egenhånd.

Myndighetene har bestemt at skolene skal følge rutiner for gult smittenivå. Det betyr at skolen kan gi et tilnærmet normalt tilbud. På gult nivå vil Ruseløkka skole ha ekstra fokus på:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene og forsterket renhold
  • Kontaktreduserende tiltak som at vi prøver å unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming), trinnvise kohorter på skolen / Aktivtetsskolen,
  • unngå trengsel og store samlinger og at vi tilstreber å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter*.
  • Flere busser slik at det blir bedre plass på bussene

Infobrev om første skoledag for 1. trinn finner dere her!

Utdanningsetatens skolestartbrosjyre kan dere lese her!

Alt om innskriving og skolestart, og skolestartbrosjyren på flere språk, på Oslo kommunes nettsider

Velkommen!