Velkommen til innskriving på Ruseløkka skole!

Elever i lek i snøen

Innskriving for barn født i 2014

Informasjon til foresatte som har barn som skal skrives inn på Ruseløkka skole for skolestart i august 2020.

Listen med elever som bor i skolekretsen er snart klare, og vi vil sende ut invitasjon så fort alt er på plass. Vi ber dere allerede nå holde av datoen for innskriving som er torsdag 12/12. Det blir informasjonsmøte for foresatte kl. 18.00 i lokalene til ungdomsskolen i Vika, Cort Adelers gate 30.

Spre gjerne informasjonen til andre som har skolestartere.

Presentasjon fra innskrivingen!

Velkommen!

Presentasjon fra innskrivingen