Aktivitetsskolen starter opp igjen 3. august!

Bilde av paviljonger Vollebekk

Aktivitetsskolen Ruseløkka starter opp mandag 3. august. De elevene som er påmeldt AKS før skolestart møter i Cort Adlersgt. fra kl. 0730 fram til bussavgang kl. 0830. Bruk hovedinngang fra Cort Adlergt.
Det er vikig å huske at bussene til Vollebekk skole går kl. 0830 presis og at AKS ikke har mulighet til å frakte elever opp til Vollebekk etter at bussen har gått. Retur tilbake fra Vollebekk skole er kl. 1530. Bussene stopper bare i Cort Adlersgt. AKS stenger kl. 1645.

Aktivitetsskolen vil ha infomøte med AKS-leder Liv Krognes hver mandag kl. 09.15 på Vollebekk, hver uke frem til skolestart. Det er planleggingsdager for AKS 13/8 og 14/8, og AKS er stengt disse dagene.

Myndighetene har bestemt at skolene skal følge rutiner for gult smittenivå. Det betyr at AKS kan gi et tilnærmet normalt tilbud. På gult nivå vil AKS ha fokus på:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • AKS vil ha fokus på god hygiene og forsterket renhold
  • Kontaktreduserende tiltak som at vi prøver å unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming), trinnvise kohorter på Aktivtetsskolen, unngå trengsel og store samlinger og at vi prøver å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter*.

Det er mye spennende som skjer på AKS i uke 32 og 33 og program for 1. trinn og 2. - 4. trinn finner dere her:

Program for 1. trinn

Program for 2. - 4. trinn

Velkommen til Aktivitetsskolen!