Velkommen til skolestart for 2. - 10. trinn mandag den 17. august!

skolestart

Det nærmer seg raskt skolestart for elever og lærere på Ruseløkka skole. 
Skolen starter opp mandag 17. august 2020. 2.- 7. trinn begynner kl. 0900 på Vollebekk skole med bussavgang kl. 0800 og 0830 fra Ruseløkka for elever på AKS. For alle andre elever som har meldt seg på busstransport,  så er det buss fra Ruseløkka (Huitfeldts gate), Trafotaket og Skillebekk kl. 0830 presis. Retur etter undervisning kl. 1430 for elever som ikke skal på AKS og kl. 1530 og 1600 for elever som skal på AKS.

Elever på 8. trinn møter i skolegården på baksiden av Cort Adlergt. 30. kl. 0900. 9. og 10. trinn møter direkte i klasserommene kl. 1000. Nye elever blir møtt utenfor hovedinngang B.

Myndighetene har bestemt at skolene skal følge rutiner for gult smittenivå. Det betyr at skolen kan gi et tilnærmet normalt tilbud. På gult nivå vil Ruseløkka skole ha ekstra fokus på:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene og forsterket renhold
  • Kontaktreduserende tiltak som at vi prøver å unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Trinnvise kohorter på skolen / Aktivtetsskolen, unngå trengsel og store samlinger
  • Skolen tilstreber å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter*.
  • Flere busser slik at alle elever på 1. - 7. trinn kan ta buss og unngå kollektivtransport

Mer info om smittvern og skolestart finner dere på Utdanningsdirektoratets nettsider!

Skolens kontor er åpent mandag til fredag fra kl. 0830 - 1530. Spørsmål om bussing kan rettes til Henriette Stabell - Sandvik ( Henriette.Stabell-Sandvik@ude.oslo.kommune.no ) Er det ønske om varige bussendringer så sendes dette til buss.ruselokka@osloskolen.no 

Vi minner om at AKS er stengt pga. planleggingsdager torsdag 13. og fredag 14. august.

Søknadsskjema om skoleplass på Ruseløkka skole finner dere under fanen "For elever og foresatte"

Velkommen tilbake, vi gleder oss til å se alle elever, lærere og foresatte igjen!