Mye å glede seg til på Ruseløkka

Illustrasjon innvendig trapp

Anslått ferdigstillelse er i mars 2021 og Utdanningsetaten ønsker å ta skolen i bruk så raskt som mulig.

Undervisningsbygg har nå utarbeidet en fremdriftsplan for den nye skolen, og Utdanningsetaten vil utrede og komme tilbake med en plan for midlertidghet frem til mars 2021.

Den nye skolen vil bli et moderne og svært praktisk bygg på 10.300 kvadratmeter fordelt på seks etasjer pluss underetasje. Dette sikrer fortsatt kapasitet til elever fordelt på ti trinn i mange tiår fremover og rommer flere spesialrom enn hva som er standard i Oslo. Blant annet blir det bygget en stor dansesal og en samlingssal som skal tilpasses for lydsvake akustiske grupper som; sang / kor, strykeorkester eller mindre blåsegrupper  

Bygget får en miljøvennlig profil i såkalt passivhus-standard, og med solceller både på taket og i fasaden.

 -         Elever og foreldre på Ruseløkka har virkelig noe å glede seg til. Den nye skolen har høye kvalitetskrav knyttet til inneklima, lys, innvendig støy og nok plass til alle. På taket vil det i tillegg til solceller også bli grøntarealer slik at elevene får et ekstra ute-område, forteller prosjektansvarlig Helene Damsgaard i Utdanningsetaten. Veggene på den nye skolen skal lydisoleres slik at man slipper sjenerede støy utenfra.

Ansatte har fått være med å påvirke bygget i prosessen og har bidratt til at skolen får fleksible læringsarenaer som skal inspirere til kreativ og nytenkende pedagogikk. 1.-3., 4.-7. og 8.-10. får egne etasjer der klasserom, grupperom og åpne arealer skal bidra til varierte arbeidsformer.

Ruseløkka har lange tradisjoner for å jobbe godt med tverrfaglig prosjekter og de praktisk-estetiske fagene, og får nå bedre forutsetninger for dette.

-         Jeg gleder meg nå til å begynne planleggingen av interiør og møblering som siste finish, for å skape gode arbeidsplasser både for ansatte og elever. Vi er også stolte over at gammel kunst og interiørdetaljer skal gjenbrukes og får plass i det moderne bygget, slik at vi tar med oss litt av gammel historien videre. Vi håper vår historie også skal få prege den nye kunsten som velges. Det er viktig at vi husker at vi har en lang og rik kultur med oss inn i fremtiden, sier rektor Merete Hansen.